"Seeing is not enough; you have to feel what you photograph"

— ANDRE KERTESZ

"Seeing is not enough; you have to feel what you photograph" jeb latviski "Nepietiek ar to,ka Tu redzi - ir jāsajūt tas ko Tu fotogrāfē". Tieši šādi es arī lūkojos uz fotogrāfiju - jūti otru cilvēku, lai varētu uzņemt jēgpilnu kadru. 

 

Savas foto gaitas sāku 2019.gadā pie Ronalda Šulca kursos un pēc tam turpināju apmācības Kijevas foto skolā, kur es arī izaugu par profesionāli spēcīga mentora uzraudzībā. Turpināju savu izaugsmi papildus dažādos foto kursos "Fototelpā", turpat papildus apguvu dabas fotogrāfiju un Lightroom apstrādes iemaņas. Es regulāri attīstu savas fotogrāfēšanas prasmes un redzējumu dažādos kursos, semināros un meistarklasēs ārpus Latvijas, lai mana izaugsme kā profesionālim neapstātos un saviem klientiem varētu nodrošināt pašu labāko rezultātu.

 

Uz tikšanos fotosesijās,

Ligita