Pirmkārt, jāmin, ka jebkura fotogrāfija, ko uzņēmis cilvēks, ir tā autordarbs, kas tiek aizsargāts ar Autortiesību likumu. Savukārt Autortiesību likums darba autoram sniedz vairākas tiesības, tai skaitā aizliegt vai atļaut sava darba izmantošanu, tiesības tikt atzītam kā autoram, kā arī aizliegt jebkādi pārveidot savu darbu, ja tas tiek izplatīts.

Autortiesību likuma 69.1 pants nosaka, ka, ja personas vainas dēļ notikusi autortiesību vai blakustiesību objektu prettiesiska izmantošana, autortiesību vai blakustiesību subjekti ir tiesīgi prasīt radītā zaudējuma un morālā kaitējuma atlīdzību.

Autortiesību likuma 69.1 pants nosaka, ka, ja personas vainas dēļ notikusi autortiesību vai blakustiesību objektu prettiesiska izmantošana, autortiesību vai blakustiesību subjekti ir tiesīgi prasīt radītā zaudējuma un morālā kaitējuma atlīdzību.

Uzrādot RAW failu jeb sākotnējo bildes failu, kas ir kā apliecinājums, ka esi šīs fotogrāfijas autors.

Kad tiek veiktas jebkāda veida korekcijas bez autora piekrišanas - mainīta apstrāde vai veiktas cita veida korekcijas.

Publicējot bildes medijos bez autora atsauces.

Jūs varat arī pārņemt autortiesības, ja fotogrāfs Jums pārdod/atdod savas autortiesības. Tādā gadījumā fotogrāfam vairs nav teikšana par to kā tiek izmantotas fotogrāfijas. Tad var tikt veiktas jebkāda veida korekcijas saskaņā ar pārņēmtā autortiesību turētāja vēlmēm.

Zaudējumu atlīdzības un morālā kaitējuma apmērs nosakāms saskaņā ar Civillikumu. Nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru, var ņemt vērā arī tās personas negodīgi gūto peļņu, kura prettiesiski izmantojusi autortiesību vai blakustiesību objektu.

Atbilde jau slēpjas jautājuma - publicēt un lietot (nevis labot) fotogrāfijas pēc saviem ieskatiem, t.i. publicēt sociālajos tīklos, attīstīt bildes utt. Tāpēc būtiski ir izvēlēties fotogrāfu, kura apstrāde Jūs uzrunā, lai pēc tam nav jāveic korekcijas. Vai arī, ja ir īpašas vēlmes uzreiz pirms bildēšanas to izrunāt vai vispār fotogrāfs var realizēt Jūsu vēlmes :)

Izmantojot fotogrāfijas žurnālos vai publiskajos medijos ir jānorāda bildes autors - fotogrāfa vārds un uzvārds.

"Personīgais arhīvs" ir Jūsu bildētās bildes, kur autori esat Jūs paši :)

Cienīsim viens otra darbu un norādīsim autorus!